1.
PAN KNP. Rekomendacja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w sprawie ujawniania konfliktu interesów w prawniczych publikacjach naukowych. 10.14746/rpeis [Internet]. 30 marzec 2021 [cytowane 27 listopad 2021];83(1):353-4. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/27627