1.
Markowski Łukasz. Konwergencja realna Polski i strefy euro z perspektywy synchronizacji cykli koniunkturalnych i wymiany wewnątrzgałęziowej. 10.14746/rpeis [Internet]. 30 wrzesień 2022 [cytowane 3 luty 2023];84(3):117-32. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/33035