1.
Trzciński G, Staniszewska L, Trzciński JJ. Drogi wewnętrzne i gruntowe w postępowaniach administracyjnych i orzecznictwie sądowoadministracyjnym w sprawach budowlanych: problemy interpretacyjne. 10.14746/rpeis [Internet]. 30 czerwiec 2023 [cytowane 11 grudzień 2023];85(2):127-41. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/36359