1.
Moska M. Odpowiedzialność odszkodowawcza prowadzących na własny rachunek przedsiębiorstwa lub zakłady wytwarzające środki wybuchowe albo posługujące się takimi środkami (art. 435 § 2 k.c.). 10.14746/rpeis [Internet]. 30 czerwiec 2023 [cytowane 16 czerwiec 2024];85(2):173-86. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/36479