1.
Kowalik E. Wpływ śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego na szybkość i sprawność toczącego się postępowania o wpis w księdze wieczystej. 10.14746/rpeis [Internet]. 30 marzec 2024 [cytowane 14 czerwiec 2024];86(1):23-40. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/38264