1.
Haberko J. Charakter prawny relacji rodzice – dorosłe dzieci w kontekście zobowiązań alimentacyjnych rodziców. 10.14746/rpeis [Internet]. 30 grudzień 2015 [cytowane 27 listopad 2022];77(4):41-55. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/4272