1.
Gerecka-Żołyńska A. Niezależność prokuratury i prokuratorów – nowe rozwiązania na tle dotychczasowych kontrowersji (uwagi w związku z ustawą z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze). 10.14746/rpeis [Internet]. 31 marzec 2016 [cytowane 25 czerwiec 2022];78(1):57-0. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5283