1.
Wojnowska-Radzińska J. Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy. 10.14746/rpeis [Internet]. 31 marzec 2017 [cytowane 24 wrzesień 2022];79(1):59-1. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/9158