1.
Pawłowski S. Konsultacje obligatoryjne i fakultatywne w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zakres uspołecznienia procesów planowania przestrzennego. 10.14746/rpeis [Internet]. 1 styczeń 2015 [cytowane 22 lipiec 2024];77(1):203-17. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/941