Pressto.

Nagłowek strony

Vol 76, Nr 4 (2014)

Spis treści

ARTYKUŁY

Nadzieja Europy: od rynku do praw PDF
Giovanni Maria Flick 5-19
Racjonalizacja polityki: o związku między demokracją a rządami prawa PDF
Ofer Raban 21-39
Próba interpretacji koncepcji prawa globalnego PDF
Maciej Dybowski, Marcin Romanowski 41-54
Teorie języka a pluralizm wartości w kontekście teorii wykładni prawa PDF
Olgierd Bogucki 55-67
Autonomia, neutralność i indyferentność moralna prawa a jego uspołecznienie PDF
Michał Dudek 69-81
Perspektywy rozwoju integracji karaibskiej w ramach Zmodyfikowanego Traktatu z Chaguaramas PDF
Alina Kaczorowska-Ireland 83-103
Uwagi na temat kształtu planowanej dyrektywy w sprawie transgranicznego przeniesienia siedziby spółki PDF
Jacek Napierała 105-121
Ewolucja stanowiska ustawodawcy w zakresie następstwa prawnego w prawie publicznym PDF
Jędrzej Jakubowicz 123-136
Dłużnik zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji PDF
Przemysław Ostojski 137-146
Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw – krytyczna analiza polskiej ustawy kompensacyjnej PDF
Marta Kolendowska-Matejczuk 147-159
O konstrukcji niedopuszczalności czynności karnoprocesowej PDF
Barbara Janusz-Pohl 161-173
Kierowanie wykonaniem samobójstwa i polecenie jego wykonania w polskim prawie karnym PDF
Konrad Burdziak 175-187
Istota przestępstw indywidualnych PDF
Łukasz Pilarczyk 189-201
Obowiązek gwaranta w prawie karnym PDF
Damian Tokarczyk 203-214
O stanowieniu teorii średniego zasięgu w naukach społecznych. Rozważania na przykładzie nauki rachunkowości PDF
Agnieszka Piechocka-Kałużna 215-231
Tradycyjna teoria optymalnych obszarów walutowych PDF
Magdalena Kobla-Ziętek 233-247
Stabilizacyjna rola polityki pieniężnej w warunkach unii walutowej PDF
Zuzanna Urbanowicz 249-259
Wpływ instrumentu quantitative easing Rezerwy Federalnej na wybrane kursy walutowe PDF
Hanna Kołodziejczyk 261-277
Związek między efektywnością i rentownością banków komercyjnych w Polsce PDF
Andżelika Redecka 279-295
Przerzucalność podatku od towarów i usług na rynku książek PDF
Arkadiusz Bernal 297-315
Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego PDF
Magdalena Hryniewicka 317-332
Socjologia kliniczna – interwencyjny wariant praktycznych zastosowań socjologii PDF
Zbigniew Woźniak 333-346
Ekonomia wobec poczucia szczęścia PDF
Katarzyna Włodarczyk 347-363
Mężczyzna w sferze prywatnej – fikcja czy rzeczywistość? PDF
Dominika Polkowska 365-378

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Irena Lipowicz, O mądre prawo i wrażliwe państwo PDF
Marzena Kordela 379-381
Witold Pokruszyński, Filozofia bezpieczeństwa PDF
Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zieliński 381-383
Bogdan Lach, Profilowanie kryminalistyczne PDF
Andrzej Gawliński 384-385
Sławomir Bukowski, Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej. Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry – obszar euro PDF
Magdalena Majchrzak 386-388
Paweł Smaga, Rola banku centralnego w zapewnieniu stabilności finansowej PDF
Hanna Żywiecka 388-390
Krystyna Wojcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem PDF
Przemysław Deszczyński 390-392
Witold Wrzesień, Krótka historia młodzieżowej subkulturowości PDF
Agnieszka Schilling 392-395

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Profesor Roman Hauser Doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie PDF
Wojciech Piątek 397-398


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo