Pressto.

Nagłowek strony

Vol 78, Nr 4 (2016)

Spis treści

ARTYKUŁY

Odwrót od polskiej racji stanu PDF PDF (English)
Roman Kuźniar 5-16
Estetyka – zapomniany piąty człon filozofii prawa PDF
Jerzy Zajadło 17-30
Ustawy imitacyjne PDF PDF (English)
Marek Smolak 31-39
Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą przełomu PDF
Irena Lipowicz 41-55
Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego PDF
Agnieszka Choduń 57-67
Komunikatywność tekstu prawnego a derywacyjna koncepcja wykładni prawa (aspekt rozumienia normy sankcjonowanej) PDF
Kamil Siwek 69-79
Neutralność, demokracja, uspołecznienie PDF
Wojciech Ciszewski 81-91
Kulturowe uwarunkowania rozumienia praw człowieka. Niemiecka nauka prawa wobec legalizacji spornych praktyk religijnych PDF
Paweł Łącki 93-106
Węzłowe problemy stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym PDF
Rafał Szczepaniak 107-121
Licencjonowanie przymusowe w prawie unijnym oraz umowach międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską PDF
Anna Miszczak 123-136
Wypowiedź jako czynność sprawcza – na przykładzie znieważenia przedmiotu czci religijnej PDF
Anna Demenko 137-149
Jubileusz 90-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu PDF
Marian Gorynia 151-158
Instytucje publiczne oraz stanowienie i egzekwowanie prawa w Polsce w latach 2009-2015 w ocenie menedżerów PDF
Tadeusz Kowalski 159-179
Polityka pieniężna w warunkach niskiej inflacji a oczekiwania uczestników rynku PDF PDF (English)
Magdalena Szyszko 181-196
Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW PDF
Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski 197-212
Geneza kryzysu hipotecznego w USA z perspektywy dekady PDF
Hanna Kołodziejczyk 213-231
Od panieństwa do małżeństwa: zmiana statusu a transformacja tożsamości PDF
Iwona Przybył 233-246

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Piotr Sztompka Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej PDF
Ryszard Cichocki 247-250


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo