Pressto.

Nagłowek strony

Vol 79, Nr 2 (2017)

Spis treści

Wykład wprowadzający na VI Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego PDF PDF (English)
Bronisław Komorowski 5-9

ARTYKUŁY

Co się dzieje? Między utopią populizmu a poszukiwaniem nowej umowy społecznej PDF PDF (English)
Rafał Drozdowski 11-24
Sąd Najwyższy dawniej i dziś PDF PDF (English)
Małgorzata Gersdorf 25-30
Oceny moralne w rozumowaniu sędziowskim PDF
Teresa Chirkowska-Smolak, Marek Smolak 31-46
Rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny bez nieuzasadnionej zwłoki PDF
Wojciech Piątek 47-57
Strategie i techniki formułowania uzasadnień orzeczeń sądowych PDF PDF (English)
Iwona Rzucidło-Grochowska 59-72
Kryteria „kosztowe” kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako gwarantowanych a prawo do ochrony zdrowia PDF
Daniel E. Lach 73-85
Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umów o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy PDF
Mikołaj Rylski 87-96
Partnerstwo na rzecz mobilności jako instrument polityki imigracyjnej Unii Europejskiej PDF
Katarzyna A. Morawska 97-109
Refinansowanie długu polskich gmin PDF PDF (English)
Daniel Jurewicz 111-126
Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie PDF
Katarzyna Włosik 127-141
Niedowartościowanie pierwotnych ofert publicznych w świetle koncepcji teoretycznych PDF
Albert Trąpczyński 143-159
Ewolucja konstrukcji ubezpieczenia poważnych zachorowań – doświadczenia rynków zagranicznych PDF
Magdalena Osak 161-175
Determinanty popytu na ubezpieczenia indeksowe w rolnictwie w świetle badań PDF
Monika Kaczała 177-190
Zbieg wielu przypadków w „ciągu szczególnych okoliczności” jako katalizator zainteresowań badawczych prof. dr. hab. Andrzeja Kwileckiego PDF
Zbigniew Woźniak 191-197
Poziom zaufania i wiarygodność polskich studentów na tle międzynarodowym PDF
Urszula Markowska-Przybyła, David M. Ramsey 199-213

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Kategoria wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, red. Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak PDF
Wacław Jarmołowicz, Beata Woźniak-Jęchorek 215-217
Krzysztof Pietrowicz, Podejścia sieciowe w socjologii. Przyczółki, splecenia i przeobrażenia dyscypliny PDF
Patrycja Knast 217-219

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

„Kryzys demokracji liberalnej i polityka zagraniczna”: VI Sympozjum im. Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego PDF
Justyna Zając 221-222


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo