Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 78, Nr 3 (2016) Motywy delokalizacji centrów usług outsourcingowych do miast w Polsce Abstrakt  PDF
Waldemar W. Budner, Artur Resmer
 
Vol 76, Nr 2 (2014): Polska – 25 lat po odzyskaniu wolności Państwowa Komisja Wyborcza w roku 1989 Abstrakt  PDF
Andrzej Zoll
 
Vol 78, Nr 1 (2016) Wolontariat w Polsce. Przykład projektu Polska Cyfrowa Równych Szans Abstrakt  PDF
Agnieszka Szymańska-Palaczyk
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Samorządna Rzeczpospolita – 25 lat samorządu w Polsce Abstrakt  PDF
Jerzy Buzek
 
Vol 76, Nr 2 (2014): Polska – 25 lat po odzyskaniu wolności Koniec transformacji systemowej – czas na złoty wiek Polski Abstrakt  PDF
Lech Wałęsa
 
Vol 79, Nr 2 (2017) Poziom zaufania i wiarygodność polskich studentów na tle międzynarodowym Abstrakt  PDF
Urszula Markowska-Przybyła, David M. Ramsey
 
Vol 79, Nr 2 (2017) Zbieg wielu przypadków w „ciągu szczególnych okoliczności” jako katalizator zainteresowań badawczych prof. dr. hab. Andrzeja Kwileckiego Abstrakt  PDF
Zbigniew Woźniak
 
Vol 78, Nr 4 (2016) Instytucje publiczne oraz stanowienie i egzekwowanie prawa w Polsce w latach 2009-2015 w ocenie menedżerów Abstrakt  PDF
Tadeusz Kowalski
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Przyszłość samorządu po 25 latach Abstrakt  PDF
Olgierd Dziekoński
 
1 - 9 z 9 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo