Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Gwarancje zasady nadrzędności Konstytucji Abstrakt  PDF
Witold Płowiec
 
Vol 79, Nr 1 (2017) Wymiar sprawiedliwości w Polsce u progu 2017 r. – wyzwania i zagrożenia Abstrakt  PDF  PDF (English)
Dariusz Mazur, Waldemar Żurek
 
Vol 78, Nr 1 (2016) Rewolucja – świadoma czy nieświadoma Abstrakt  PDF  PDF (English)
Jerzy Stępień
 
Vol 76, Nr 2 (2014): Polska – 25 lat po odzyskaniu wolności Konstytucyjne publiczne prawo gospodarcze Abstrakt  PDF
Leon Kieres
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Granice interpretacji zasady demokratycznego państwa prawnego Abstrakt  PDF
Andrzej Bałaban
 
Vol 76, Nr 3 (2014) Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na trwałość instytucji materialnego prawa podatkowego Abstrakt  PDF
Dominik Mączyński
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Europejska karta samorządu lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Abstrakt  PDF
Leon Kieres
 
Vol 78, Nr 1 (2016) Uwagi do aktualnych wydarzeń wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego Abstrakt  PDF  PDF (English)
Wojciech Łączkowski
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo