Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 78, Nr 2 (2016): 95 Rocznica Powstania Czasopisma Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy organami władzy publicznej Abstrakt  PDF
Katarzyna Kokocińska
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Idea demokracji w przekształceniach ustrojowych samorządu terytorialnego Abstrakt  PDF
Jan Jeżewski
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Jurysdykcyjna ranga samorządowych kolegiów odwoławczych Abstrakt  PDF
Jan Zimmermann
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania samorządu terytorialnego Abstrakt  PDF
Karol Kiczka
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego 25 lat działalności samorządu terytorialnego Abstrakt  PDF
Marek Woźniak
 
Vol 79, Nr 3 (2017) Samorząd terytorialny w oczach socjologów – dyskusja Abstrakt  PDF
red. nauk. Marek Nowak, Paweł Śliwa
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Współdziałanie podmiotów władzy publicznej na rzecz rozwoju Abstrakt  PDF
Katarzyna Kokocińska
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego O ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy Abstrakt  PDF
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Beata Jakacka
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo