RPEiS
Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 76, Nr 4 (2014) Racjonalizacja polityki: o związku między demokracją a rządami prawa Abstrakt  PDF
Ofer Raban
 
Vol 78, Nr 2 (2016): 95 Rocznica Powstania Czasopisma Inżynieria konstytucyjna w pokomunistycznych przemianach ustrojowych Abstrakt  PDF  PDF (English)
Antoni Z. Kamiński, Bartłomiej Kamiński
 
Vol 77, Nr 1 (2015): Problemy rozwoju współczesnego miasta W stronę miastotwórczego bezruchu? Abstrakt  PDF
Rafał Drozdowski
 
Vol 77, Nr 1 (2015): Problemy rozwoju współczesnego miasta Im lepiej, tym gorzej albo widmo kryzysu miejskich ruchów społecznych? Abstrakt  PDF
Przemysław Pluciński
 
Vol 78, Nr 1 (2016) Rewolucja – świadoma czy nieświadoma Abstrakt  PDF  PDF (English)
Jerzy Stępień
 
Vol 80, Nr 2 (2018) Przejrzystość finansów publicznych a kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich Abstrakt  PDF
Joanna M. Salachna, Marcin Tyniewicki
 
Vol 80, Nr 2 (2018) Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w polskim porządku prawnym – próba oceny z perspektywy praktyki parlamentarnej Abstrakt  PDF
Maciej Borski, Bogusław Przywora
 
Vol 76, Nr 2 (2014): Polska – 25 lat po odzyskaniu wolności Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie Abstrakt  PDF
Krzysztof Podemski
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Sędziowie i granice władzy demokratycznej w świetle Konstytucji RP Abstrakt  PDF
Ryszard Piotrowski
 
Vol 76, Nr 2 (2014): Polska – 25 lat po odzyskaniu wolności Koniec transformacji systemowej – czas na złoty wiek Polski Abstrakt  PDF
Lech Wałęsa
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Czy potrzebne są zmiany w konstytucyjnej karcie praw? Abstrakt  PDF
Zdzisław Kędzia
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Trójpodział władz a dobro wspólne Abstrakt  PDF
Wojciech Łączkowski
 
Vol 79, Nr 2 (2017) Co się dzieje? Między utopią populizmu a poszukiwaniem nowej umowy społecznej Abstrakt  PDF  PDF (English)
Rafał Drozdowski
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Idea demokracji w przekształceniach ustrojowych samorządu terytorialnego Abstrakt  PDF
Jan Jeżewski
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Samorząd terytorialny jako czynnik wzmacniający zasadę dobra wspólnego Abstrakt  PDF
Sławomir Patyra
 
Vol 79, Nr 3 (2017) Referendum lokalne Abstrakt  PDF
Mariusz Kotulski
 
Vol 78, Nr 4 (2016) Neutralność, demokracja, uspołecznienie Abstrakt  PDF
Wojciech Ciszewski
 
1 - 17 z 17 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo