RPEiS
Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Gwarancje zasady nadrzędności Konstytucji Abstrakt  PDF
Witold Płowiec
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Wspólnota wartości w Unii Europejskiej z perspektywy art. 90 ust. 1 Konstytucji RP Abstrakt  PDF  PDF (English)
Krzysztof Wójtowicz
 
Vol 76, Nr 2 (2014): Polska – 25 lat po odzyskaniu wolności Konstytucyjne publiczne prawo gospodarcze Abstrakt  PDF
Leon Kieres
 
Vol 76, Nr 2 (2014): Polska – 25 lat po odzyskaniu wolności Kilka uwag o polskich referendach Abstrakt  PDF
Piotr Winczorek
 
Vol 81, Nr 2 (2019) Samorząd zawodowy a pojęcie administracji publicznej Abstrakt
Jakub Mrożek
 
Vol 76, Nr 2 (2014): Polska – 25 lat po odzyskaniu wolności Stan ochrony praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich Abstrakt  PDF
Irena Lipowicz
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Rola Komisji Weneckiej w procesie przygotowania konstytucji przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej Abstrakt  PDF
Thomas Markert
 
Vol 79, Nr 3 (2017) Konstytucja RP a waluta euro Abstrakt  PDF  PDF (English)
Wojciech Łączkowski
 
Vol 80, Nr 2 (2018) Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w polskim porządku prawnym – próba oceny z perspektywy praktyki parlamentarnej Abstrakt  PDF
Maciej Borski, Bogusław Przywora
 
Vol 78, Nr 1 (2016) Niezależność prokuratury i prokuratorów – nowe rozwiązania na tle dotychczasowych kontrowersji (uwagi w związku z ustawą z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze) Abstrakt  PDF
Anna Gerecka-Żołyńska
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Sędziowie i granice władzy demokratycznej w świetle Konstytucji RP Abstrakt  PDF  PDF (English)
Ryszard Piotrowski
 
Vol 78, Nr 1 (2016) Rewolucja – świadoma czy nieświadoma Abstrakt  PDF  PDF (English)
Jerzy Stępień
 
Vol 78, Nr 1 (2016) Stanowisko Komisji Weneckiej dotyczące pozycji ustrojowej sądownictwa konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawa Abstrakt  PDF  PDF (English)
Hanna Suchocka
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądowym Abstrakt  PDF
Maciej Gutowski
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Czy potrzebne są zmiany w konstytucyjnej karcie praw? Abstrakt  PDF
Zdzisław Kędzia
 
Vol 76, Nr 1 (2014) Jednolity Sąd Patentowy – z perspektywy Polski Abstrakt  PDF
Aurelia Nowicka
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Konstytucyjne uwarunkowania stabilności Rady Ministrów Abstrakt  PDF
Ryszard Balicki
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Konstytucja jako źródło obowiązków państwa w stosunku do obywatela Abstrakt  PDF
Monika Florczak-Wątor
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Europejska karta samorządu lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Abstrakt  PDF
Leon Kieres
 
Vol 74, Nr 2 (2012) NORMATYWNY WYMIAR BRYTYJSKIEJ KONSTYTUCJI Abstrakt  PDF
Tomasz Wieciech
 
Vol 75, Nr 4 (2013) Niesprawcza odpowiedzialność karna o charakterze represyjnym (karnym) w świetle Konstytucji RP (art. 42 ust. 1) Abstrakt  PDF
Danuta Tarnowska, Dorota Kaczorkiewicz, Marta Brzezińska
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Jurysdykcyjna ranga samorządowych kolegiów odwoławczych Abstrakt  PDF
Jan Zimmermann
 
Vol 80, Nr 4 (2018) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców: ombudsman czy organ administracji rządowej? Abstrakt  PDF
Piotr Lissoń
 
Vol 78, Nr 1 (2016) Uwagi do aktualnych wydarzeń wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego Abstrakt  PDF  PDF (English)
Wojciech Łączkowski
 
1 - 24 z 24 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo