Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 77, Nr 2 (2015): Prawo autorskie - aktualne problemy i perspektywy rozwoju Czy znak towarowy może być utworem? Abstrakt  PDF
Jakub Kępiński
 
Vol 77, Nr 2 (2015): Prawo autorskie - aktualne problemy i perspektywy rozwoju Uwagi o specyfice autorskich dóbr osobistych oraz koncepcji ich ochrony (na przykładzie prawa do autorstwa utworu) Abstrakt  PDF
Bogusława Gnela
 
Vol 77, Nr 2 (2015): Prawo autorskie - aktualne problemy i perspektywy rozwoju Prawo autorskie w Polsce w dobie społeczeństwa informacyjnego – głos krytyczny użytkowników praw Abstrakt  PDF
Jerzy Straszewski
 
Vol 77, Nr 2 (2015): Prawo autorskie - aktualne problemy i perspektywy rozwoju Prawo własności intelektualnej w modzie. Historyczny rozwój prawnej ochrony producentów mody Abstrakt  PDF
Alicja Raciniewska
 
Vol 77, Nr 2 (2015): Prawo autorskie - aktualne problemy i perspektywy rozwoju Pojęcie i postacie utworu naukowego w świetle prawa autorskiego Abstrakt  PDF
Dorota Sokołowska
 
Vol 77, Nr 2 (2015): Prawo autorskie - aktualne problemy i perspektywy rozwoju Konieczne cechy utworu. Uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Abstrakt  PDF
Aleksandra Nowak-Gruca
 
Vol 76, Nr 3 (2014) Autorskie prawa osobiste w ustawodawstwach Francji i Republiki Federalnej Niemiec – analiza prawnoporównawcza Abstrakt  PDF
Teodora Konach
 
Vol 77, Nr 2 (2015): Prawo autorskie - aktualne problemy i perspektywy rozwoju Repartycja na polu reprografii – doświadczenia Stowarzyszenia KOPIPOL Abstrakt  PDF
Jacek Kargul, Mieczysław E. Poniewski
 
Vol 77, Nr 2 (2015): Prawo autorskie - aktualne problemy i perspektywy rozwoju Kształtowanie unijnych regulacji prawnoautorskich. Problemy procesu konsultacyjnego i lobbingu grup interesu Abstrakt  PDF
Agnieszka Vetulani-Cęgiel
 
Vol 77, Nr 2 (2015): Prawo autorskie - aktualne problemy i perspektywy rozwoju Prawnoautorska ochrona programów komputerowych – regulacja Polska i jej unijny wzorzec w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Abstrakt  PDF
Aurelia Nowicka
 
Vol 77, Nr 2 (2015): Prawo autorskie - aktualne problemy i perspektywy rozwoju Kilka uwag krytycznych o ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. Abstrakt  PDF
Janusz Fiołka
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo