Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 77, Nr 1 (2015): Problemy rozwoju współczesnego miasta Udział przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji publicznych w sferze gospodarczej na poziomie lokalnym Abstrakt  PDF
Paweł Antkowiak, Robert Kmieciak
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Przyszłość samorządu po 25 latach Abstrakt  PDF  PDF
Olgierd Dziekoński
 
Vol 78, Nr 2 (2016): 95 Rocznica Powstania Czasopisma Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy organami władzy publicznej Abstrakt  PDF
Katarzyna Kokocińska
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania samorządu terytorialnego Abstrakt  PDF
Karol Kiczka
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Aktywizacja społeczna wspólnot terytorialnych w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza samorządu terytorialnego Abstrakt  PDF
Piotr Matczak, Agnieszka Jeran, Krzysztof Mączka, Marek Nowak, Paweł Śliwa
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Stwierdzenie nieważności uchwały przez radę gminy Abstrakt  PDF
Bogdan Dolnicki
 
Vol 78, Nr 2 (2016): 95 Rocznica Powstania Czasopisma Dług samorządu – bodziec czy bariera absorpcji środków europejskich? Abstrakt  PDF
Daniel Jurewicz
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Idea demokracji w przekształceniach ustrojowych samorządu terytorialnego Abstrakt  PDF
Jan Jeżewski
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego W poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego Abstrakt  PDF
Jerzy Stępień
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Samorządna Rzeczpospolita – 25 lat samorządu w Polsce Abstrakt  PDF
Jerzy Buzek
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Współdziałanie podmiotów władzy publicznej na rzecz rozwoju Abstrakt  PDF
Katarzyna Kokocińska
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Jurysdykcyjna ranga samorządowych kolegiów odwoławczych Abstrakt  PDF
Jan Zimmermann
 
Vol 79, Nr 3 (2017) Samorząd terytorialny w oczach socjologów – dyskusja Abstrakt  PDF
red. nauk. Marek Nowak, Paweł Śliwa
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Przyszłość samorządu po 25 latach Abstrakt  PDF
Olgierd Dziekoński
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny jako podmiot administracji świadczącej Abstrakt  PDF
Irena Lipowicz
 
Vol 79, Nr 3 (2017) Funkcje gminnych rad seniorów Abstrakt  PDF
Radosław Mędrzycki
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Deficyt obywatelstwa Abstrakt  PDF
Krzysztof Podemski
 
Vol 79, Nr 3 (2017) Referendum lokalne Abstrakt  PDF
Mariusz Kotulski
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Europejska karta samorządu lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Abstrakt  PDF
Leon Kieres
 
Vol 79, Nr 3 (2017) Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia Abstrakt  PDF
Bogdan Dolnicki, Roman Marchaj
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Zaufanie do samorządu terytorialnego w Polsce – próba oceny Abstrakt  PDF
Marcin Wiśniewski
 
Vol 79, Nr 3 (2017) Wątki orzecznicze w sprawach z zakresu realizacji zadań własnych i zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego Abstrakt  PDF
Mariusz Szyrski
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Rozwój obszarów metropolitalnych w świetle transformacji samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-2014 Abstrakt  PDF
Bartosz Edwarczyk
 
Vol 79, Nr 3 (2017) Aksjologia samorządu terytorialnego – in rebus angustis? Abstrakt  PDF
Piotr Lisowski
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Propozycje zmian przepisów dotyczących funkcjonowania związków międzygminnych Abstrakt  PDF
Maciej Kiełbus, Anna Kudra
 
1 - 25 z 31 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo