RPEiS
Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 77, Nr 1 (2015): Problemy rozwoju współczesnego miasta Udział przedsiębiorców w podejmowaniu decyzji publicznych w sferze gospodarczej na poziomie lokalnym Abstrakt  PDF
Paweł Antkowiak, Robert Kmieciak
 
Vol 78, Nr 2 (2016): 95 Rocznica Powstania Czasopisma Decentralizacja jako ustrojowa zasada relacji pomiędzy organami władzy publicznej Abstrakt  PDF  PDF (English)
Katarzyna Kokocińska
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania samorządu terytorialnego Abstrakt  PDF
Karol Kiczka
 
Vol 81, Nr 3 (2019) Budżet obywatelski w Polsce i dylematy z nim związane Abstrakt  PDF
Maja Błaszak
 
Vol 81, Nr 2 (2019) Samorząd zawodowy a pojęcie administracji publicznej Abstrakt
Jakub Mrożek
 
Vol 79, Nr 3 (2017) Samorząd terytorialny w oczach socjologów – dyskusja Abstrakt  PDF
red. nauk. Marek Nowak, red. nauk. Paweł Śliwa, głos w dyskusji Marek S. Szczepański, głos w dyskusji Tomasz Piróg, głos w dyskusji Hubert Kotarski, glos w dyskusji Tatiana Majcherkiewicz
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Aktywizacja społeczna wspólnot terytorialnych w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza samorządu terytorialnego Abstrakt  PDF
Piotr Matczak, Agnieszka Jeran, Krzysztof Mączka, Marek Nowak, Paweł Śliwa
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Samorządna Rzeczpospolita – 25 lat samorządu w Polsce Abstrakt  PDF
Jerzy Buzek
 
Vol 79, Nr 2 (2017) Refinansowanie długu polskich gmin Abstrakt  PDF  PDF (English)
Daniel Jurewicz
 
Vol 80, Nr 3 (2018) Racjonalność i skuteczność planowania na przykładzie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Abstrakt  PDF
Roman Hauser, Marta Szustkiewicz
 
Vol 79, Nr 1 (2017) Obligacje komunalne na rynku Catalyst w latach 2011-2015 Abstrakt  PDF
Jakub Zieliński
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Stwierdzenie nieważności uchwały przez radę gminy Abstrakt  PDF
Bogdan Dolnicki
 
Vol 78, Nr 2 (2016): 95 Rocznica Powstania Czasopisma Dług samorządu – bodziec czy bariera absorpcji środków europejskich? Abstrakt  PDF
Daniel Jurewicz
 
Vol 80, Nr 1 (2018): Konstytucja jako najwyższe prawo Rzeczypospolitej Samorząd terytorialny jako czynnik wzmacniający zasadę dobra wspólnego Abstrakt  PDF
Sławomir Patyra
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Idea demokracji w przekształceniach ustrojowych samorządu terytorialnego Abstrakt  PDF
Jan Jeżewski
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego W poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego Abstrakt  PDF
Jerzy Stępień
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Propozycje zmian przepisów dotyczących funkcjonowania związków międzygminnych Abstrakt  PDF
Maciej Kiełbus, Anna Kudra
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego 25 lat działalności samorządu terytorialnego Abstrakt  PDF
Marek Woźniak
 
Vol 79, Nr 3 (2017) O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji Abstrakt  PDF
Mirosław Stec
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Interes prawny jako kryterium wyłączenia radnego od udziału w głosowaniu Abstrakt  PDF
Marek Szewczyk
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Możliwość przekazywania działań wykonawczych przez radę gminy Abstrakt  PDF
Krystian Ziemski
 
Vol 75, Nr 1 (2013) MARIA JASTRZĘBSKA, FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, WOLTERS KLUWER, WARSZAWA 2012, SS. 283. Abstrakt  PDF
Sławomira Kańduła
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Współdziałanie podmiotów władzy publicznej na rzecz rozwoju Abstrakt  PDF
Katarzyna Kokocińska
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Jurysdykcyjna ranga samorządowych kolegiów odwoławczych Abstrakt  PDF
Jan Zimmermann
 
Vol 77, Nr 3 (2015): Polska – 25 lat samorządu terytorialnego Przyszłość samorządu po 25 latach Abstrakt  PDF
Olgierd Dziekoński
 
1 - 25 z 35 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo