Pressto.

Nagłowek strony

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo stwarza możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju, zarówno w kontekście uwarunkowań teoretycznych procesów rozwojowych, jak również podejmowanej interwencji publicznej. Stanowi ono ważne źródło informacji na temat aktualnych problemów teoretycznych rozwoju regionalnego i polityki regionalnej oraz zapewnia możliwość zapoznania się z doświadczeniami praktycznymi, jakie wynikają z budowania nowego modelu polskiej polityki regionalnej. Dystrybucja obejmuje biblioteki ośrodków akademickich w Polsce, które prowadzą badania i dydaktykę o zbliżonym zakresie merytorycznym. Obowiązkowy egzemplarz trafia również do Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw. Redakcja przestrzega zasady wydania 4 numerów rocznie, w nakładzie 150 egzemplarzy drukowanych, z możliwością publikacji dodatkowych numerów specjalnych.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; CEEOL; ERIH Plus; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/rrpr
ISSN: 2353-1428

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

38452

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Nr 39 (2017)

Spis treści

Artykuły

Wprowadzenie PDF
Sylwia Staszewska 5-8
Rewitalizacja w polityce rozwoju kraju PDF
Przemysław Ciesiółka 9-28
Główne problemy i wyzwania rewitalizacji miast w Polsce PDF
Bartłomiej Kołsut 29-46
Nowe instrumenty ekonomiczne polityki miejskiej w świetle ustawy o rewitalizacji PDF
Łukasz Mikuła 47–60
Gentryfikacja miast – przegląd literatury polskiej i zagranicznej PDF
Maciej Główczyński 61–78
Zintegrowane projekty w programach rewitalizacji PDF
Sylwia Staszewska 79–92
Graficzna prezentacja danych w gminnym programie rewitalizacji – problemy i wyzwania PDF
Adam Wronkowski 93–113
Niski poziom edukacji w diagnozie społecznej programu rewitalizacji. Przypadek miasta Poznania PDF
Marzena Walaszek 115–127
Ocena przestrzeni publicznych na potrzeby rewitalizacji na przykładzie miasta Sierakowa Bez nazwy
Michał Micek 129–154
Idea miast dobrego życia – Cittàslow. Diagnoza możliwości przystąpienia miasta Sierakowa do sieci Cittàslow w kontekście procesów rewitalizacyjnych PDF
Magdalena Szczepańska, Arkadiusz Świderski 155–173
Ochrona powietrza w lokalnych programach rewitalizacji w województwie dolnośląskim PDF
Maciej Zathey 191–199
Odnowa wsi w województwie małopolskim. Aktorzy i kierunki działań PDF
Agnieszka Świgost, Agnieszka Mucha, Łukasz Sykała 201–216


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo