[1]
Witczak, Łukasz 1. Problemy pozyskiwania środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 na przykładzie zadania „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie. ”. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 38 (1), 181–194.