[1]
Hoffmann, R. 2018. Wykorzystanie zasobów lokalnych do realizacji projektów w ramach programu LEADER 2007–2013 w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 40 (kwi. 2018), 163–177.