[1]
Polna, M. 2018. Skala i kierunki wyłączania gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 40 (kwi. 2018), 179–189.