[1]
Schmidt, J. 2021. Przestrzeń idealna – perspektywa władzy. Na przykładzie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 54 (maj 2021), 163–182. DOI:https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.10.