[1]
Gawryluk, A. i in. 2022. Modelowanie salda migracji dla miasta Poznania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 62 (grudz. 2022), 87–109. DOI:https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.06.