[1]
Szejnfeld, M. 2022. Struktura terenów zieleni i wód przed i po transformacji ustrojowej. Poznań jako studium przypadku. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 62 (grudz. 2022), 343–359. DOI:https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.19.