[1]
Stępniewska, M. i Pieczka, D. 2023. Prognoza zmian w strukturze głównych typów ekosystemów w wyniku ekspansji zabudowy mieszkaniowej – przykład gminy wiejskiej Łubowo (województwo wielkopolskie). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 66 (grudz. 2023), 115–127. DOI:https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.08.