[1]
Kotus, J. 2015. Turyści w strukturze miast: obraz konfliktu czy koegzystencji? – rozważania na podstawie badań city users w dwóch miastach. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 31 (grudz. 2015), 33-46. DOI:https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.04.