[1]
Schmidt, J. 2015. Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu1. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 31 (grudz. 2015), 67–74. DOI:https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.07.