[1]
., . 2015. Spis treści i strona redakcyjna. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 31 (grudz. 2015), 1-3.