[1]
Nowak, A. 2016. Rola środków unijnych udostępnionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w rozwoju społeczno-gospodarczym podregionów w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 33 (mar. 2016), 117–137.