[1]
Bogacka, E. 2015. Struktura przestrzenna klubów sportowych i ćwiczących w układzie wojewódzkim Polski. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 32 (lis. 2015), 95–106.