[1]
Woźniak, E. 2015. Odnawialne źródła energii w Wielkopolsce. Analiza rozmieszczenia elektrowni biogazowych, biomasowych i elektrowni realizujących technologię współspalania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. 32 (lis. 2015), 137–147.