(1)
Witczak, Łukasz. Problemy Pozyskiwania środków Finansowych Z Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014–2020 Na przykładzie Zadania „Rozwój Systemu Zieleni W Jarocinie...”. rrpr 1, 181–194.