(1)
Dominiak, J. Outsourcing W przedsiębiorstwach Aglomeracji poznańskiej. rrpr 2018, 25–34.