(1)
Męczyński, M. Wynagrodzenia Klasy Kreatywnej W Regionach Metropolitalnych Birmingham, Lipska I Poznania – Analiza porównawcza. rrpr 2018, 75–89.