(1)
Piecuch, P.; Matykowski, R. Poziom I Struktura Bezrobocia W Powiecie gostyńskim Z uwzględnieniem Zjawiska Emigracji Zarobkowej. rrpr 2018, 91–105.