(1)
Kazimierczak, M.; Matykowski, R. Sieć Publicznych placówek Ochrony Zdrowia W województwie Wielkopolskim I Ich dostępność Przestrzenna. rrpr 2018, 107–126.