(1)
Polna, M. Skala I Kierunki wyłączania gruntów leśnych Na Cele nieleśne W województwie Wielkopolskim. rrpr 2018, 179–189.