(1)
Maćkiewicz, B.; Szczepańska, M. Tereny Zieleni a Nazwy Inwestycji Deweloperskich W Poznaniu. rrpr 2018, 227–241.