(1)
Konecka-Szydłowska, B. Najmniejsze Miasta W Polsce W ujęciu Koncepcji Kontinuum Miejsko-Wiejskiego. rrpr 2018, 151-165.