(1)
Jopek, D. Czynniki kształtujące Przestrzenną Formę Miasta. rrpr 2018, 81-89.