(1)
Kuć-Czajkowska, K. Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miast wojewódzkich w Polsce – Perspektywa liderów Lokalnych. rrpr 2019, 75-91.