(1)
Michalski, T. Problemy Monitoringu Sytuacji społecznej Na Szczeblu Lokalnym wynikające Z trudności W Jednoznacznym Definiowaniu wskaźników. rrpr 2020, 51-62.