(1)
Baudelle, G.; Buron, L.-T. Wyjaśnianie Dynamiki małych Miast W Zachodniej Francji Poprzez Testowanie Trzech możliwych czynników. rrpr 2021, 35–58.