(1)
Domański, B.; Murzyn-Kupisz, M. Krajobraz Kulturowy a zmieniające Się Narracje tożsamości Miasta – Przypadek Gliwic. rrpr 2021, 93–112.