(1)
Zdun, M. Region innowacyjności: Próba Konstrukcji Wielowymiarowego Modelu Analizy . rrpr 2022, 14, 27–49.