(1)
czasopisma, R. Obszary Wiejskie W Zintegrowanym Planowaniu Rozwoju. rrpr 2022, 14, 133-134.