(1)
Necel, R. Lokalna wspólnota Wobec Kryzysu wywołanego Pandemią COVID-19 Na przykładzie doświadczeń współpracy pracowników Wielkopolskich Instytucji Pomocy społecznej Z Lokalnym Partnerami. rrpr 2022, 13-29.