(1)
Matykowski, R.; Kulczyńska, K. Osie Rywalizacji W Wyborach Do Sejmu W województwie Wielkopolskim W XXI w.: Wybrane Zagadnienia. rrpr 2022, 63-85.